ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНОВ

22.05.2014 остановилось сердце Чернова Евгения Николаевича, начальника отдела охраны здоровья городского совета.

Евгений Николаевич родился 29 января 1953 года в г. Енакиево Донецкой области. Закончил среднюю школу № 15 в 1970 году и поступил  на лечебный факультет Запорожского Государственного медицинского института, который окончил в 1976 году.

С 1976 по 1977 г.г. проходил интернатуру по хирургии в г. Горловка.

С 1977 по 1983 г.г. работал врачом-хирургом в центральной городской больнице      г. Енакиево.

С 1983 по 1986 г.г. занимал должность заместителя главного врача городской больницы № 1 г. Енакиево.

С 1986 по 2003 г.г. — возглавлял центральную городскую больницу г. Енакиево.

В 1992-1995 г.г. учился в Донецком государственном университете по специальности «Экономическое и социальное планирование», по окончанию получил специальность экономиста.

С 2003 года – работал на должности начальника отдела здравоохранения городского совета г. Енакиево.

Чернов Евгений Николаевич был профессионалом своего дела, 31 год жизни отдал организации медицинской помощи в г. Енакиево, был новатором и первопроходцем. Под его руководством создавались новые медицинские учреждения, внедрялись современные технологии, проводилось реформирование, воспитана целая плеяда руководителей. Показатели работы здравоохранения г. Енакиево высоко оценивались в рейтинге городов Донецкой области.  Благодаря своему профессионализму и замечательным человеческим качествам Евгений Николаевич Чернов пользовался очень большим уважением среди медработников города, населения города. Его труд высоко оценен множеством почетных грамот Министерства охраны здоровья, департамента охраны здоровья облгосадминистрации, городского совета.

Евгений Николаевич вел активную общественную деятельность. Неоднократно избирался депутатом Енакиевского городского совета – ХІХ, ХХ, ХХІ созывов. Без его внимания не оставалось ни одно обращение жителей города.

Кроме этого, с 1998 по 2001 годы избирался заместителем совета директоров   г. Енакиево, с 2001 года – заместитель председателя совета работодателей                    г. Енакиево.

Евгений Николаевич Чернов был образцовым семьянином, любящим мужем, отцом и дедом.

Боль утраты трудно утолить и никакими словами не утешить. Светлая память о Евгении Николаевиче Чернове навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники отдела охраны здоровья городского совета

ЗМІНИ до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік.

 

Відділ охорони здоров’я Єнакієвської міської ради, 31875238
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики (інсуліни)   (21.10.5)

 

2220

Кошти місцевого бюджету

95000,00

(дев’яносто п’ять  тисяч грн. 00 коп.)

З ПДВ

Відкриті торги

травень

2014р

Голова ккт

Буракова С.Л.

Заст.. голови

Цимбал Г.П.

Секретар

Натрус Н.Д.

Члени:

Кучерова Ю.П.

Аржановська С.М.

ст.20

Закону

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.05.2014р. № 4.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Цимбал Г.П.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Натрус Н.Д.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

 

 

Про роботу відділу охорони здоров’я міської ради у 2013 році

 

Відділ охорони здоров’я міської ради був створений в 2003 році рішенням міської ради від 20.06.2003 року № 4/9-14 «Про ліквідацію територіального медичного об’єднання     м. Єнакієве та створення відділу охорони здоров’я міської ради». Чисельність відділу включала 6 штатних посад. У 2013 році 1 ставка заступника начальника була скорочена. В даний час всі ставки зайняті. Всі фахівці атестовані.

Основною метою діяльності відділу охорони здоров’я є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, керівництво закладами охорони здоров’я міста, організація матеріально-фінансового забезпечення лікувальних установ міста. Робота відділу охорони здоров’я планується на рік, квартал і помісячно з наступним звітом про проведену роботу. У процесі роботи в 2013 році у відділі охорони здоров’я відпрацьовано 1267 вхідних документів, виданий 1661 документ.

Для організації спільної роботи, виконання делегованих повноважень відділом охорони здоров’я підготовлено та представлено 31 проект рішення міської ради, 10 проектів рішень виконкому, 17 проектів розпоряджень міського голови.

Організація роботи починається з наказу начальника відділу охорони здоров’я про розгортання мережі, організації діяльності установ охорони здоров’я. У м. Єнакієве 14 лікувально-профілактичних заклади: 2 центра первинної медико-санітарної допомоги, 3 міські лікарні, дитяча міська лікарня, стоматологічна поліклініка, центр здоров’я та установи, що фінансуються з обласного бюджету — психіатрична лікарня, шкірно-венерологічний диспансер, онкологічний диспансер, протитуберкульозний диспансер, станція переливання крові, станція швидкої медичної допомоги — окремий структурний підрозділ КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Відділ охорони здоров’я міської ради організовує і контролює роботу всіх лікувальних установ міста, незалежно від фінансування. Тому робота установ взаємопов’язана, злагоджена і результативна. З метою організації ефективної роботи, щодня співробітниками відділу охорони здоров’я ведеться моніторинг окремих показників (кількість важких хворих і план їх ведення, виконання пілотного проекту щодо виписування рецептів хворим на гіпертонічну хворобу, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, протитуберкульозна робота, надзвичайні події, проблемні питання). Це дозволяє своєчасно прийняти управлінське рішення і чітко реагувати на події. З цією ж метою відділом охорони здоров’я в 2013 році видано 475 наказів.

Для контролю якості надання допомоги населенню у відділі охорони здоров’я створені контрольно-експертні комісії за профілем медичної допомоги. Очолюють їх заступники начальника та головні спеціалісти відділу, до складу входять головні міські фахівці. У 2013 році проведено 23 засідання контрольно-експертних комісій з висновками і прийняттям рішень, покараннями винних.

Щорічно перевіряються, затверджуються плани роботи всіх лікувальних установ з подальшим контролем їх виконання. В 2013 році було проведено 4 перевірки організаційно-методичної роботи КЛПУ міста, 26 перевірок організації та якості надання медичної допомоги населенню.

Протягом трьох років відділ охорони здоров’я активно проводить роботу з реалізації державної політики реформування галузі «Охорона здоров’я». За цей час було проведено детальний аналіз наявної структури галузі, кадрів, показників здоров’я, проведені скорочення штатів, стаціонарних ліжок, закрито три стаціонарних  відділення. На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» в м. Єнакієве з кінця 2011 року організовано два центри первинної медико-санітарної допомоги. В даний час проводиться активна робота з обговорення плану формування госпітального округу. Зі своїми пропозиціями та зауваженнями ми постійно звертаємося до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, відстоюємо мережу і структуру установ нашого міста. Неодноразово брали участь у засіданнях обласної робочої групи з реформування галузі «Охорона здоров’я» області, тільки в 2013 році було три таких наради.

Велика увага відділом охорони здоров’я приділяється кадрам та кадровому забезпеченню установ міста. На сьогоднішній день залишається проблема забезпеченості міста медпрацівниками. Забезпеченість населення міста лікарями склала 26,2 на 10 000 нас. (по області — 46,3), середніми медпрацівниками — 74,0 ( по області — 82,2). Укомплектованість штатних посад лікарями склала 64,8% ( по області — 71,5).

У лікувальних установах міста працює 138 лікарів пенсійного віку — 39,4%, 246 середніх медпрацівників пенсійного віку — 24,5%. Для залучення в місто молодих фахівців щорічно відділом охорони здоров’я подаються заявки в департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, пишуться клопотання до вищих навчальних закладів, проводяться зустрічі з ректорами та деканами вищих навчальних закладів, студентами з метою агітації. У 2013 році така робота проводилася в Донецькому Національному медичному університеті та Луганському Державному медичному університеті. У місті працює програма «Кадри охорони здоров’я м. Єнакієве», яка передбачає залучення лікарів шляхом оплати навчання, виділення службових квартир, виділення під будівництво земельних ділянок. У 2013 році з ініціативи міського голови, Валерія Валерійовича, програма була розширена — заплановане навчання студентів з першого курсу. В даний час за гроші міського бюджету навчається п’ять осіб — два студенти першого курсу, два студенти четвертого курсу, одна студентка п’ятого курсу.

Відділ охорони здоров’я прагне до постійного підвищення рівня знань медичних працівників. Так за 2013 рік проведено 2 конференції та 18 навчальних семінарів для лікарів та медичних сестер. Частина з них проходила із залученням співробітників Донецького Національного медичного університету. У відділі охорони здоров’я створено і працює атестаційна комісія для середніх медпрацівників. У 2013 році атестовано 216 осіб — 100% від підлягаючих.

Одні з основних напрямків роботи відділу охорони здоров’я є вивчення стану здоров’я населення та розробка заходів щодо попередження та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, що в результаті призведе до збільшення тривалості життя. З цією метою інформаційно-аналітичний центр медичної статистики збирає інформацію з усіх установ міста, обробляє її, складає статистичні звіти та щоквартально подає до обласного центру медичної статистики. Для забезпечення достовірності статистичних даних співробітниками інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено 23 статистичних ревізії в установах міста.

Відділ охорони здоров’я щоквартально проводить аналіз статистичних показників діяльності всіх КЛПУ міста, який обговорюється на медичній раді з розробкою відповідних заходів. За підсумками 2013 року поширеність захворювань у м. Єнакієве незначно знизилася в порівнянні з обласними показниками (19257,6 на 10 тис. нас.) і становить 18473,1 на 10 тис. нас. Захворюваність також незначно знизилася і становить 6112,1 на 10 тис. нас. при обласному показнику 6359,5 на 10 тис. нас. Виявлення захворювань при профоглядах на рівні обласних показників, а виявляємість виразкової хвороби, цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, онкозахворювань вище обласних показників. Показник охоплення населення профоглядами на виявлення туберкульозу становить 567,9 на 1000 нас., що значно вище обласного показника — 509,1 на 1000 нас. Охоплення туберкуліндіагностікою дітей в 2 рази вище обласного показника. У місті активно використовуються ліжка денного стаціонару. За 2013 рік кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі , склала 784,1 на 10 тис. нас. при обласному показнику 706,4 на 10 тис. нас. Збільшилася кількість хворих, прооперованих в денному стаціонарі, і становить 21,7% від усіх прооперованих, оперативна активність в стаціонарах міста також вище середньо обласних показників і становить 54,3% при обласному показнику — 53%. Ми розробили критерії оцінки роботи головних лікарів, і ця інформація щоквартально заслуховується на медичних радах. У 2013 році підготовлено та проведено 12 медичних рад, на яких обговорювалися головні питання організації та надання медичної допомоги з розробкою заходів щодо її поліпшення.

Пріоритетним напрямком роботи відділу охорони здоров’я є організація допомоги жінкам та дитячому населенню. У 2013 році в місті фінансувалися програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та «Здоров’я жінок і дітей», за кошти яких придбані препарати, для зупинки кровотечі, препарати для лікування новонароджених, лікувальне харчування для дитини, хворої на фенілкетонурію, проводилося обстеження дітей на гормони. З 2007 року відділ охорони здоров’я проводить роботу з укладання міжбюджетних трансфертів на надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги жителям нашого міста. Виходжування новонароджених на другому рівні надання медичної допомоги проводиться в місті Горлівка — ТМО «Сім’я і здоров’я». За 2013 рік там проліковано 54 дитини. Рівень малюкової смерті в 2013 році склав 7,9 на 1000 народжених живими при обласному показнику 11,2 на 1000 народжених живими.

У 2013 році КЛПУ «Міська лікарня № 2» атестована на звання «Клініка доброзичлива до дитини».

Відділ охорони здоров’я провів роботу щодо забезпечення медичної допомоги в дитячих оздоровчих центрах. Був сформований кадровий склад, проведено навчання медичного персоналу, проводилися перевірки якості медичної допомоги в дитячих оздоровчих центрах. Спалахів захворювань в дитячих оздоровчих центрах в 2013 року не зареєстровано.

На виконання рішень виконавчого комітету нами проводиться робота з формування призовної медичної комісії для проведення приписки юнаків і призову до Збройних Сил України. Постійно контролюється робота призовної медичної комісії, результати заслуховуються два рази на рік на медичних радах. У 2013 році повернень з обласного збірного пункту і армії призовників нашого міста не було.

Ведеться активна спільна робота з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей щодо виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою надання допомоги, запобігання загрози життю дітей. Співробітники відділу охорони здоров’я беруть участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.

У 2013 році відділ охорони здоров’я продовжував організаційну роботу з удосконалення первинної медико-санітарної допомоги. Структура і штатні розписи центрів первинної медико-санітарної допомоги були приведені в належний стан шляхом переведення лабораторної та рентгенологічної служби на вторинний рівень надання допомоги. Однак забор біоматеріалу на аналізи так і проводиться в амбулаторіях за місцем проживання, щоб не погіршити медичну допомогу.

Для підвищення доступності медичної допомоги у 2013 році проводилась робота по підбору приміщень для розміщення медичних кабінетів. Визначилися з приміщенням в          с. Олександровскому і в м. Юнокомунарівську, по вул. Третьякова, б. 15, де зараз проводиться ремонт і в недалекому майбутньому відбудеться його відкриття.

У 2013 році організовані стоматологічні кабінети в амбулаторії № 4 (м-н Ватутіна) та амбулаторії № 6 (смт Корсунь) центру первинної медико-санітарної допомоги № 2. За сприянням міського голови Олейника В.В. проведено ремонти опалення в амбулаторії № 4 (м-н Ватутіна) та амбулаторії № 5 (м. Юнокомунарівськ) центру первинної медико-санітарної допомоги № 2. Відремонтовано фельдшерський пункт с. Шевченки. Відкрито кабінет комп’ютерної томографії в КЛПУ «Міська лікарня № 2». Продовжувалася робота по залученню позабюджетних коштів. У 2013 році отримано 3 млн. 351 тис. грн., які пішли на фінансування недофінансованих бюджетних статей (енергоносії, заробітна плата, харчування і лікування хворих у стаціонарі та інше). Крім цього, на численні заявки відділу охорони здоров’я в 2013 році отримано обладнання на суму 5 млн. 606 тис. грн. У планах на 2014 рік — закінчення ремонту дитячої лікарні, проведення ремонтів в амбулаторіях центрів первинної допомоги за рахунок коштів спеціального фонду.

Одним з критеріїв якості роботи є кількість звернень та скарг громадян. Прийом громадян у відділі охорони здоров’я ведеться щодня. У 2012 році до відділу охорони здоров’я та адміністрацій лікувальних закладив надійшло — 220 звернень, що на 9,1% менше , ніж у 2011 році. У 2013 — 241 звернення, що на 9,5% більше, ніж у 2012 році.

Основні питання, з якими звертаються громадяни це допомога в лікуванні, особливо матеріальна, допомога в обстеженні, постановка на чергу для пільгового зубопротезування, оформлення документів на МСЕК, роз’яснення прав і можливостей громадян. Більше 50% звернень вирішуються відразу позитивно.

Протягом 2013 року проводилася активна спільна робота відділу охорони здоров’я з установами та організаціями міста. Так, зупинити епідемію туберкульозу можливо тільки спільними зусиллями. На жаль, епідситуація з туберкульозу в місті погіршилася: захворюваність зросла на 50,7% , смертність — на 8,8%. Проведено три засідання міської координаційної ради з боротьби з туберкульозом і ВІЛ-інфекцією. У вересні 2013 року протитуберкульозна робота в місті була перевірена обласними фахівцями. У жовтні 2013 року було проведено виїзне засідання обласної координаційної ради з боротьби з туберкульозом і ВІЛ-інфекцією. Результати роботи були заслухані в січні 2014 на засіданні обласної координаційної ради. В даний час триває активна спільна робота по запобіганню епідемії туберкульозу.

Одним з гострих питань, що стояв на постійному контролі відділу охорони здоров’я — висока професійна захворюваність.

Відділом охорони здоров’я проводилась робота з виявлення та усунення причин, що викликають ріст професійних захворювань. За нашою ініціативою двічі проведені спільні наради з представниками фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, представниками Єнакієвського міжміського управління Головного управління державної санітарно-епідемічної служби, представниками ДП «Орджонікідзевугілля». Розроблено спільні заходи. Відділом охорони здоров’я проводиться моніторинг, а адміністраціями лікувальних установ контролюється видача кожного листка непрацездатності шахтарям, якість лікування, обґрунтованість оформлення документів на МСЕК.

Таким чином, в 2013 році було виявлено 202 професійних захворювання, що на 2,2% менш, ніж у 2012 році, знизився первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення з 60,0 до 53,49 на 10 000 працездатного населення.

На виконання соціальних ініціатив Президента України, ведеться спільна робота з управлінням праці та соціального захисту населення з питань соціальної підтримки інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпечених, соціально незахищених верств населення.

Для забезпечення епідблагополуччя та безпеки життєдіяльності населення приймаємо участь у роботі міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій визначаються дії медичної служби при виникненні надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру. Організуємо щорічне міське навчально-тренувальне заняття по ліквідації спалаху особливонебезпечних і карантинних інфекцій за участю представників МНС, МВС ГУМВС в Донецькій області, Єнакієвського міжміського управління Головного управління державної санітарно-епідемічної служби.

Крім того ми готуємо проект програми «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань». Відділом охорони здоров’я проводиться планування вакцинації, централізоване отримання та, при необхідності, закупівля імунобіологічних препаратів, розподіл між лікувальними установами з подальшим контролем виконання плану імунізації населення.

Одним з напрямків роботи відділу охорони здоров’я є виконання державних та міських програм. У 2013 році були підготовлені і представлені на розгляд міській раді наступні програми:

- Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Єнакієве на 2013-2016 роки;

- Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року;

- Здоров’я жінок і дітей;

- Цукровий діабет;

- Профілактика ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

- Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань на 2010-2015 роки.

Планується не тільки організаційна робота, а й фінансова діяльність. Відділ охорони здоров’я затверджує кошториси всіх лікувальних установ міського підпорядкування, контролює правильність планування, раціональний розподіл фінансів і цільове використання коштів, яке здійснюється через централізовану бухгалтерію, створену в 2004 році рішенням міської ради від 26.05.2004 № 4/14-6 «Про створення централізованої бухгалтерії при відділі охорони здоров’я» при відділі охорони здоров’я міської ради утворена централізована бухгалтерія , яка обслуговує КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» , КУ «Центр здоров’я », відділ охорони здоров’я. Крім того, в обов’язки централізованої бухгалтерії входить узагальнення та подача зведеної інформації та зведених звітів фінансово-господарської діяльності лікувальних закладів, надання методичної допомоги працівникам лікувальних установ міста з питань дотримання бюджетного законодавства.

На виконання рішень міської ради відділ охорони здоров’я проводить конкурсні закупівлі за бюджетні кошти. У 2013 році були проведені відкриті торги по закупівлі медикаментів, вакцин, бензину. Відділом охорони здоров’я контролюється централізоване отримання медикаментів та інших матеріальних цінностей з державного та обласного бюджетів, їх розподіл між лікувальними установами, проведення закупівель інсулінів, медикаментів, вакцин, рентгенплівки за рахунок коштів місцевого бюджету, передача їх у лікувальні установи міста, контроль їх використання.

У 2013 році в лікувальних установах міста та відділі охорони здоров’я було проведено аудит фінансово-економічної діяльності. Були виявлені деякі недоліки, які на теперішній час віправлені.

У 2013 році департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації відновлена рейтингова оцінка результатів роботи міст і районів області. За підсумками 2013 р. м.Єнакієве в галузі «охорона здоров’я»  зайняло третє місце.

 

В 2014 році ми плануємо:

- продовжувати вдосконалення первинної медико-санітарну допомогу;

- проводити роботу з підбору і раціональної розстановки кадрів;

- створювати медичні кабінети для наближення допомоги населенню;

- проводити щоденний моніторинг стану надання медичної допомоги населенню;

- контролювати якість виконання державних і міських програм, особливу увагу приділити програмі протидії епідемії туберкульозу;

- проводити дієвій контроль цільового та раціонального використання бюджетних коштів;

- посилити контроль за якістю надання медичної допомоги;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази в лікувальних установах міста.

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я

міської ради                                                                                       Є.М. Чернов

 

4 февраля — Всемирний день борьбы с раком

Онкологи мира прогнозируют, что к 2030 году около 22 млн. человек на всей земле будут больны раком. Смертность от онкологических заболеваний  по количеству случаев уступает только болезням сердечнососудистой системы. Согласно данным статистики 72%  смертельных случаев зафиксировано в странах Европы с низким или среднем  уровнем дохода на душу населения.

По темпам распространения рака Украина находится на втором месте среди всех стран Европы.

Ежегодно в Украине более 160 тыс. человек узнают, что они онкобольные.

Ежегодно от рака умирают около 90 тыс. человек, из  них 35% люди трудоспособного возраста.

Ежедневно в Украине заболевают раком 450 людей, из них погибают 250.

Каждый час регистрируется более 20 новых случаев заболевания, а 10 жителей Украины умирают от рака.

Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.

Злокачественные новообразования предопределяют 21,9–25,7% всех случаев инвалидизации населения.

Рак сокращает продолжительность жизни мужской популяции населения Украины на 3,6, а женской – на 2,5 года.

Продолжительность жизни онкологического больного уменьшается на 17–18 лет, до 40% – в трудоспособном возрасте.

25 % от всей онкологии Украины составляет женская онкология — а именно рак шейки матки и молочной железы.

Установлено, что на протяжении 75 лет жизни злокачественными новообразованиями заболевает в Украине каждый 3–4 мужчина и каждая 5–6 женщина.

Стремительное изменение окружающей среды, глобализация рынков и урбанизация ведут к увеличению потребления пищевых продуктов с высоким содержанием жиров, легкоусвояемых углеводов и поваренной соли, уменьшению потребления фруктов и овощей, табакокурению и малоподвижному образу жизни. В результате этого повышается риск развития рака и других хронических заболеваний.

Сегодня ранняя диагностика, современные методы лечения позволяют продлить жизнь больному раком, а при своевременном обращении к врачу добиться полного излечения. Общепризнано, что до 40% всех случаев рак можно предупредить. Поэтому здоровье человека, его онкологическое будущее зависит от него самого, его образа жизни.

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Відділу охорони здоров’я Єнакієвської міської ради, 31875238
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Бензин А-92) (19.20.2.)  2210 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий березень2014р   ст.20Закону

 

 

 

 

 

 

Ліки(21.20.1.) 2220 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий-березень 2014р.
Препарати фармацевтичні інші(вакцини)(21.20.2.) 2220 Кошти місцевого бюджету Відкриті торги Лютий-березень 2014р

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.01.2014р. № 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів Буракова С.Л.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Натрус Н.Д.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)

 

 

 

АКАДЕМІКУ НАМН М.М.АМОСОВУ – 100 років

6 грудня 2013 року виповнюється 100 років з дня народження видатного хірурга, вченого і громадського діяча Героя Соціалістичної праці, лауреата Ленінської і 3-х Державних премій України, академіка НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки України, професора, доктора медичних наук Миколи Михайловича Амосова — основоположника серцевої хірургії, біологічної кібернетики в Україні, відомого письменника, видатного громадського діяча. Багатогранність таланту цієї людини, оригінальність думок, його вклад в науку й охорону здоров’я, високі моральні якості висунули його в ряд найбільш відомих людей СРСР і України, принесли йому всесвітню славу і шану.

М.М.Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Вільхове, нині М’якінського району Вологодської області, в сім’ї службовця. В 1932 р. він закінчив Череповецький механічний технікум, після чого 3 роки працював змінним механіком на Архангельскій електростанції. У 1934 році юнак вступив до Всесоюзного заочного індустріального інституту (ВЗІІ) у Москві, а у 1935 році  ступив до Архангельського державного медичного інституту, який з відзнакою закінчив у 1939 році. Здібного випускника прийняли до аспірантури з військово-польової хірургії, але залишив її, поїхавши до Череповця, де став працювати ординатором хірургічного відділення міжрайонної лікарні. У вільний час готувався до захисту диплома у ВЗІІ, проектуючи літак з турбопаровим двигуном. ВЗІІ Амосов закінчив у 940 році теж з відзнакою.

У 1941 році він був призваний до лав Червоної Армії. Протягом всієї Великої Вітчизняної війни служив провідним хірургом у польових рухомих шпиталях на Західному, Брянському, 1-м, 2-м і 3-му Білоруських фронтах, а також на 1-му Далекосхідному фронті (1945р.). За час війни М. М. Амосов зібрав матеріал для кандидатської дисертації на тему «Про поранення колінного суглоба», яку захистив у місті Горькому (нині — Нижній Новгород) у 1948 році.  У 1947- 1952 рр. він працював головним хірургом Брянського обласного відділу охорони здоров’я.

Миколу Михайловича було запрошено до Київського інституту туберкульозу та грудної хірургії імені Ф.Г. Янковського для керівництва спеціально створеною клінікою торакальної (грудної) хірургії. Тут з особливою повнотою розкрився його різнобічний талант хірурга і дослідника, фізіолога і інженера, стала особливо плідною наукова, організаторська, педагогічна та громадська діяльність.

У 1953 році він захистив докторську дисертацію на тему «Пневмонектомії і резекції легень при туберкульозі». У 1961 році Амосову була присуджена Ленінська премія, він був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. Одним з основних напрямків науково-практичної діяльності М. М. Амосова виявилося хірургічне лікування захворювань серця. У 1955 році він вперше в Україні почав займатися лікуванням вад серця. Разом зі своїми співробітниками він створив надійний, придатний для широкого використання апарат тучного кровообігу «серце-легені» і впровадив його в практику одним з перших в СРСР.

У 1955 році М. М. Амосов заснував і очолив першу в Радянському Союзі кафедру грудної хірургії для вдосконалення лікарів, з якої пізніше виділилася кафедра анестезіології. У 1963 році М. М. Амосов першим у Радянському Союзі здійснив протезування мітрального клапана серця, а у 1965 році створив і вперше в світі впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів.

У 1960 році, будучи вже відомим хірургом, Микола Михайлович заснував і очолив відділ біологічної кібернетики в Інституті кібернетики Академії наук УРСР. Під його керівництвом проведені фундаментальні дослідження систем саморегулювання серця, здійснена розробка та побудова фізіологічної моделі «внутрішнього середовища організму» людини, моделювання на ЕОМ основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів поведінки людини. Майбутнє медицини вчений пов’язував з досягненнями суміжних наук — біології, фізики, хімії, кібернетики. Остання, за його переконанням, повинна поставити медицину в ряд найбільш точних наук. Головне завдання медицини майбутнього Амосов бачив у знаходженні шляхів штучного регулювання організму, у приведенні його у відповідність із заданою програмою. Мрією вченого було створення штучого розуму.

У 1983 році клініка серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу і грудної хірургії була реорганізована в Київський НДІ серцево-судинної хірургії МОЗ УРСР. Микола Амосов з 1968 року обіймав посаду заступника директора, згодом став директором новоутвореного інституту і працював на цій посаді до 1989 року.  За дослідження в області біокібернетики у 1978 році Микола Михайлович удостоєний Державної премії УРСР.

Хірург і вчений М.М. Амосов розкрився, свого часу, як талановитий письменник, опублікувавши в 1964 р. свою першу повість „Думки і серце”. Критика повсюдно високо оцінила книгу, її художні цінності, лаконічний стиль, достовірність, високий інтелектуальний рівень твору, яскраво виражену громадянську позицію автора. Книга була перекладена на різні мови і видана в 28 країнах світу. За нею послідував ряд інших літературних творів: „Записки з майбутнього”, „ППГ-2266”, „Книга про щастя і нещастя” та інші, які неодноразово видавалися у нас в країні та за кордоном. У 1974 році М.М. Амосова прийнято до Спілки радянських письменників.

В багатогранній діяльності Миколи Михайловича велике місце відводилось громадській роботі. Він був депутатом Верховної Ради СРСР п’яти скликань. До своїх обов’язків народного депутата він відносився з великою відповідальністю і переживав свої обмеженні можливості допомоги виборцям.

Говорячи про Миколу Михайловича необхідно торкнутись ще однієї складової його різноманітної діяльності. Мова йде про публіцистику. Тут він проявив  видатні здібності, сміливість, тверезу оцінку ситуації в СРСР і в питаннях подолання негативних явищ, яких було немало. Багато його виступів виходили за межі можливої на той час відвертої критики суспільства, користувались великим успіхом. Він був чудовим лектором і збирав великі аудиторії.

Ще один дуже важливий внесок Миколи Михайловича зв’язаний з боротьбою за здоров’я населення і пропаганду здорового пособу життя шляхом щоденних фізичних тренувань високої інтенсивності, спираючись на власний досвід. З наполегливими, щоденними фізичними тренуваннями він зв’язував своє довголіття і здатність до інтенсивної творчої праці, хоча і не був обдарований від природи бездоганним здоров’ям.  Навіть через рік після складної операції на серці він знову повернувся до щоденних навантажень обсягом у 2000 вправ, в тому числі — 1000 з гантелями. Важко переоцінити силу волі такої людини.

Академік М. М. Амосов — творець школи кардіохірургів в Україні. Під його керівництвом захищено 35 докторських і 85 кандидатських дисертацій. Він автор близько 400 наукових праць, в тому числі 20 монографій, з питань захворювань серця і судин, гнійних захворювань і туберкульозу легенів, проблем біологічної, медичної та психологічної кібернетики.

Микола Михайлович помер 12 грудня 2002 року на 90 році життя, менше року не доживши до свого ювілею. Постановою Кабінету Міністрів України Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України присвоєно ім’я академіка Миколи Михайловича Амосова. Його іменем названа вулиця, на якій знаходиться Інститут, встановлено меморіальні дошки на будинках, де він працював і жив. У 2000 році він увійшов у першу десятку особистостей, які визначали вигляд країни у ХХ столітті, а у 2008 році співвітчизники віддали йому друге місце у списку 100 великих українців.

Головне – це світла пам’ять про академіка М.М.Амосова, яка назавжди залишиться в серцях його учнів, співробітників, багатьох тисяч врятованих ним хворих, всім, хто мав щастя зустрічатися з цією видатною людиною.

Узнай больше о ВИЧ!

            Ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться и в настоящее время  приобрела характер эпидемии. Первый ВИЧ-инфицированный больной в нашем городе появился в 1995 году, а на 21 ноября 2013 года в г. Енакиево выявлено 1750 человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Зная, какой образ жизни ведут некоторые пациенты, можно смело утверждать, что в нашем городе проживает значительно большее количество лиц с ВИЧ-инфекцией, чем выявлено официально. Эти люди пока не попали в поле зрения медицинских работников и даже не подозревают о наличии у них такого опасного заболевания.

При ВИЧ-инфекции поражается иммунитет. И если человек инфицирован вирусом иммунодефицита, то рано или поздно у него появятся проблемы с иммунной системой. В течение длительного времени количество клеток иммунной системы постепенно снижается, что приводит в конечном итоге к разрушению иммунитета и сопровождается состоянием, которое называется СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

Человечество достигло  значительных успехов как в расшифровке  путей передачи ВИЧ-инфекции, так и в лечении больных. Сегодня продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне приема специальных медикаментозных препаратов можно сопоставить с продолжительностью жизни при других хронических заболеваниях.

Во многом качество жизни ВИЧ-позитивного человека зависит от того, насколько рано после инфицирования была выявлена инфекция и насколько сам пациент  выполнял предписания врача. Факт выявления ВИЧ-инфекции дает возможность получить своевременную медицинскую помощь, предотвратить появление тяжелых осложнений.

Сегодня очень остро стоит вопрос о добровольном обследовании на ВИЧ, поскольку знание своего ВИЧ-статуса дает возможность человеку спланировать свою жизнь, а ранее выявление этого статуса при современном уровне лечения заболевания гарантирует ВИЧ-инфицированному пациенту десятилетия полноценной жизни, создания семьи и рождение здорового ребенка.

Информация о ВИЧ-позитивном статусе помогает человеку принимать меры по снижению риска инфицирования окружающих и  формировать  наиболее безопасную в отношении прогрессирования ВИЧ-инфекции  линию поведения.

К большому сожалению, большинство инфицированных обращается за медицинской помощью достаточно поздно – уже на стадии клинических проявлений заболеваний, которые развиваются на фоне ВИЧ-инфекции. Реже человек узнает о своем ВИЧ-статусе, когда он обследуется на ВИЧ по какой-либо причине (при сдаче донорской крови, у женщин во время беременности).

Сложившийся стереотип, что ВИЧ-инфекция – болезнь наркоманов, проституток или гомосексуалистов, уже устарел. Сегодня нет смысла говорить о «группах риска» по ВИЧ-инфекции.

Чем раньше выявлена ВИЧ-инфекция, тем лучше прогноз для здоровья и жизни человека. Сегодня диагностика ВИЧ-инфекции и лечение антиретровирусными препаратами доступны для всех и предоставляются бесплатно.

Тем же, у кого при обследовании ВИЧ-инфекция не обнаружена, такое обследование позволяет значительно снизить тревогу о своем здоровье, и дает возможность в дальнейшем придерживаться рекомендаций для снижения риска инфицирования.

К сожалению, сегодня много людей отказываются от обследования на ВИЧ из-за страха узнать, что они ВИЧ-позитивные и опасности раскрытия тайны диагноза.

В соответствие с законодательством Украины, обследование на ВИЧ  проводится добровольно, бесплатно и конфиденциально, по желанию пациента – анонимно. Обязательно обследуется на ВИЧ только доноры крови, органов и тканей.

При обследовании на ВИЧ в любом медицинском учреждении вам должны предоставить до- и послетестовое консультирование. Во время такого консультирования вас ознакомят с информацией о ВИЧ/СПИДе и ответят на интересующие вас вопросы, что поможет вам в дальнейшем позаботиться о своем здоровье.

Некоторые пациенты ошибочно считают, что, уклоняясь от медицинского наблюдения, они решают все свои проблемы. Но нужно понимать, что ВИЧ — опасный противник, который неизбежно приведет к гибели, если с ним не бороться. А единственным средством борьбы с ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день  является антиретровирусная терапия.

Можно не являться на прием к врачу, но от болезни скрыться невозможно!

За более подробной информацией, советом и для обследования на ВИЧ  обращайтесь в кабинет профилактики и лечения ВИЧ/СПИД больных городской больницы № 7 (кабинет № 37) или в любое лечебное учреждение нашего города.

 

 

 

Противодействие наркомании – дело каждого

Наркомания – тяжелая болезнь психики и всего организма, без лечения ведущая к деградации личности, инвалидности и преждевременной смерти. Однако, к этому заболеванию, в отличие от других, человек приводит себя сам, становясь заложником своего незнания, безволия, любопытства, глупости, неосторожности. Подверженность молодежи этому безумию вызывает особую тревогу.

Наркотики обладают наркотическим и токсическим действием. Наркотическое действие заключается в том, что они делают человека психически, а затем физически зависимым. Токсическое действие проявляется в отравляющих свойствах.

Психическая зависимость – это психологическая потребность и стремление к повторным приемам наркотика. Привыканию к наркотикам подвержены все, только у каждого оно развивается по-разному. Это зависит от устойчивости психики к действию наркотических веществ. У лиц с довольно слабо развитыми защитными механизмами противоядия наркотическая зависимость возникает сразу. Даже однократный прием наркотика может оказаться роковым. Только один раз попробовав наркотики, человек подвергает себя риску. Увлекающиеся сначала табаком, затем алкоголем, также подвергают себя риску стать потребителем наркотиков.

При физической зависимости нарушается деятельность органов и систем организма, так как наркотики включаются в обмен веществ больного и при прекращении даже на незначительное время приема дозы наркотика развивается абстиненция: чрезвычайно тягостные и мучительные психические (тоска, тревога, злобность) и физические проявления и страдания (до попытки самоубийства), исчезающие только после приема очередной дозы. Привыкание организма к наркотику вызывает необходимость увеличить дозу в 10-100 раз по сравнению с первоначальной. Наступает максимальная зависимость от наркотика, тяжелые необратимые изменения в организме, приводящие к инвалидности и гибели.

Любые наркотические  средства, независимо от формы их употребления, губительны. Есть факт: наркотики – это яды, которые разрушают организм. Серьезны психические нарушения – изменения личности до слабоумия и морального падения, неспособности к обучению и любой работе, конфликтов с окружающими и криминального поведения в обществе.

Наркотики наиболее опасны для детей и подростков: зависимость развивается быстро, угнетается физическое и нервно-психическое развитие, нарушается способность логически мыслить и запоминать, ухудшается характер и поведение, при незначительной передозировке – смерть от остановки сердца и дыхания.

У женщин, употребляющих наркотики во время беременности, рождаются мертвые или с дефектами развития дети: отсутствие конечностей, косолапость, расщепление неба и губы, недоразвитие внутренних органов. Даже непродолжительный прием наркотических средств одним или обоими родителями неизменно отражается на здоровье их потомков. Итог родительского безумия печален для детей: даже  при отсутствии физических дефектов, у них слабое здоровье, психические расстройства, трудности в учебе, узкий круг интересов и ценностей.

Погибают потребители наркотиков от того, что весь организм отравлен, от передозировки, осложнений, сопутствующих заболеваний (СПИД, гепатит, туберкулез и т.д.), так как резко снижаются защитные функции организма.

Избавление от этого тяжелого недуга требует значительных усилий зависимого человека и его ближайшего окружения: серьезного лечения и социальной адаптации.

Наркотики не делают жизнь интереснее. Они заставляют забыть все: семью, детей, друзей, учебу, любимую работу и подталкивают на бесконечные поиски любой ценой очередной дозы ядовитого средства.

Отказаться от наркотиков, не пробовать их – это сознательный выбор каждого!

Выбираем здоровый образ жизни и саму жизнь – ценную и неповторимую!

Алкоголь или здоровье

Алкогольная зависимость, как медицинская проблема, стоит в одном ряду с наиболее распространенными заболеваниями – сердечно-сосудистыми и онкологическими, а по экономическим и социальным расходам превышает их. Трудности ее решения определяются мнением преимущественного большинства населения о том, что употребление алкогольных напитков в небольших дозах не вредно, а даже полезно.

Алкоголь – это не обычный товар, уровень потребления которого определяется рыночными механизмами, а особенное вещество, вызывающее зависимость. Еще на ХХVIII сессии ВОЗ в 1975 г. было официально вынесено специальное решение, чтобы ни у кого не было никаких сомнений: «Считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». Алкоголь, не зависимо от дозы и частоты употребления, является сильным клеточным ядом, способным вызывать болезненные изменения во всех органах и тканях.

Окисление алкоголя (этанола) происходит главным образом в печени и регулируется рядом ферментов, активность которых определяется индивидуальной переносимостью алкоголя. В организме через ряд промежуточных этапов алкоголь превращается в ацетальдегид, уксусную кислоту, распадаясь в конечном итоге на углекислый газ и воду. Ацетальдегид – чрезвычайно токсичное вещество, превосходящее в этом отношении действие этанола в 5-10 раз. С ним связаны клинические проявления отравления алкоголем, похмельные расстройства. Следует помнить, что основную нагрузку по обезвреживанию организма от ядов испытывает печень. Здоровая печень способна вывести из организма только 10 мл алкоголя за 1 час. Употребляя большие дозы алкоголя, в т.ч. в период похмелья, человек только увеличивает нагрузку на и без того «перегруженную» печень.

Употребляющие алкоголь имеют:

  • на 15-20 лет меньшую продолжительность жизни;
  • в 95% гастриты;
  • в 2-4 раза чаще, чем у непьющих, заболевания органов дыхания, гипертонию;
  • в 75% причину смерти – цирроз печени;
  • в 40% импотенцию различной степени;
  • в 34% рождение недоношенных детей и в 28% осложнения течения беременности.

Многие думают, если пиво слабоалкогольный напиток, то оно не наносит здоровью никакого вреда. Пиво – алкогольный напиток, вызывающий привыкание и серьезные повреждения печени и сердца, гормональные нарушения. Бездумное ежедневное поглощение пива приносит свои горькие плоды. Правда состоит в том, что 330 мл (банка) пива, 150 мл (бокал) вина, 40 мл (рюмка) водки содержат одинаковое количество абсолютного алкоголя – спирта. Путем несложных подсчетов легко определить, какой эквивалент водки потребляет любитель модного пива ежедневно.

Так называемые «старинные рецепты» лечения простуды водкой с перцем, медом и т.п. современная медицина не признает. При наружном потреблении 70% спирт уничтожает микрофлору, но внутренняя среда организма человека на 90% состоит  из  воды. Сколько  же  спирта  нужно  употребить  для такой дезинфекции, сколько его смертельных доз способны дать лечебный эффект, и кому этот эффект нужен?

Алкоголь во всех его видах (водка, коньяк, вино, пиво) – яд, разрушающий тело и здоровье. Веселье «под наркозом» не имеет ничего общего с истинным весельем и не приносит человеку ни отдыха, ни счастья, а только создает иллюзию добра и благополучия, принося непоправимый вред и нежелание трудиться.

Скажите алкоголю НЕТ!

Выберите здоровье!

Прес-реліз


 На виконання завдань Президента України щодо забезпечення повноцінного функціонування системи екстреної медичної допомоги у Донецькій області  необхідно створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Одним з напрямків реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» є створення госпітальних округів.

Відповідно до Порядку створення госпітальних округів у пілотних регіонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 1113, у  багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування є обов’язковим наявність відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

На виконання п.4 Доручення Президента України від 12 липня 2013 року щодо забезпечення необхідним обладнанням багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги Донецькою облдержадміністрацією проведені наступні заходи.

Для визначення переліку закладів, у яких доцільно створення таких відділень, спеціалістами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації проведений аудит  приміщень, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я регіону.

З урахуванням потреби населення у медичній допомозі, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, інфраструктури та фінансових можливостей регіону для забезпечення доступної своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги необхідно створити 38 відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Створення відділень буде проходити у 2 етапи:

1 етап – впродовж 2013 року вищезазначені відділення  будуть  створені на базі 10 закладів охорони здоров’я,

2 етап – продовження створення відділень в інших медичних  закладах.

Перший етап  впроваджується на базі:

центральної міської клінічної лікарні № 6 м. Донецьк,

центральної міської лікарні м. Добропілля,

Великоновоселківської центральної районної лікарні,

міської лікарні № 7 м. Єнакієве,

міської лікарні № 2 м. Горлівка,

міської лікарні № 3 м. Краматорськ,

клінічної Руднічної міської лікарні № 1 м. Макіївка,

міської лікарні № 1 м. Маріуполь,

міської лікарні № 2 м. Маріуполь,

центральної міської лікарні м. Торез.

Для дооснащення  відділень необхідно придбати  біля тридцяти найменувань   медичної апаратури та обладнання, на що з обласного бюджету виділено понад 50 млн. гривень.

На проведення ремонтних робіт та створення умов для встановлення обладнання у  відділеннях екстреної (невідкладної) медичної допомоги  вищезазначених закладів з обласного бюджету виділено майже 10 млн. гривень.

Вже розпочаті роботи з проведення капітальних ремонтів зазначених відділень, термін введення в експлуатацію яких з урахуванням їх оснащення медичною апаратурою, обладнанням  та меблями, передбачено на кінець поточного року.